Kinderoefentherapie

Wat is kinderoefentherapie?
Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren.

Wanneer kinderoefentherapie
U kunt bij ons in de praktijk terecht als uw kind problemen heeft met de grof motorische activiteiten zoals: Rennen, springen, huppelen, (leren) fietsen, (leren) zwemmen, ballen vangen en gooien of evenwicht bewaren. Ook als uw kind onvoldoende meekomt met de gymles of bang is om te gymmen of buiten te spelen, kan uw kind baat hebben bij kinderoefentherapie.

Ook als uw kind moeite heeft met fijn motorische vaardigheden of schrijven kunt u terecht bij ons. Denk hierbij aan vaardigheden zoals: moeite hebben met tekenen/kleuren, knippen, (leren) veters strikken, puzzelen, potlood niet goed kunnen vasthouden en hanteren, slordig of onleesbaar schrijven.

Na een intake gesprek, motorisch onderzoek en observatie wordt een behandelplan opgesteld.. Het doel van de behandeling is het aanleren van motorische activiteiten zodat het kind mee kan doen met leeftijdsgenootjes. Het aanleren van motorische activiteiten gebeurt altijd spelenderwijs. Dit vergroot ook het plezier in bewegen van het kind. Ouders krijgen daarnaast speladviezen voor thuis.  Gedurende de behandelperiode wordt het motorisch functioneren regelmatig geëvalueerd*.

Kinderoefentherapie op school
De kinderoefentherapeutische behandeling kan in overleg met school en de ouders ook plaatsvinden op school, indien dit de behandeling ten gunste komt. Voor een behandeling op school is een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist.

Vragen?
Twijfelt u of uw kind kinderoefentherapie nodig heeft? Neem gerust contact op met Valerie Berger. Zij vertelt u graag meer over de mogelijkheden.

Aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden voor kinderoefentherapie? Dat kan! Klik dan hier.

*Deze informatie is gedeeltelijk afkomstig van www.kinderoefentherapie.nl. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

%d bloggers liken dit: