Praktijk informatie

Tarieven
Oefentherapie Cesar
-Individuele behandeling oefentherapie Cesar: €35,-    
-Zitting slaapoefentherapie €35,-                
-Behandeling aan huis: €50,-                                                          
-Screening Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO): €15,00
-Intake en onderzoek na screening: €35,-
-Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek inc. rapportage: €50,-

Kinderoefentherapie
-Zitting kinderoefentherapie €45,-
-Toeslag zitting tarief aan huis €10,-
-Oudergesprek €25,-
– Eenmalig kinderoefentherapeutisch onderzoek €45,-
– Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport €40,-

Slaapoefentherapie
-Zitting slaapoefentherapie €35,-
-Zitting kinderslaapoefentherapie €35,-

Verzuimtarief
– 70% van het standaardtarief

Vergoedingen door zorgverzekering
Basisverzekering
Oefentherapie Cesar wordt vergoed vanuit de basis verzekering indien:
– De patiënt een chronische indicatie heeft (aandoeningen die vermeldt staan op de chronische lijst).
– De patiënt tussen de 0 en 18 jaar oud is. Hier valt reguliere oefentherapie Cesar, kinder-slaapoefentherapie en kinderoefentherapie onder.

Aanvullende verzekering
Oefentherapie Cesar wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Hier valt individuele slaapoefentherapie ook onder. Het aantal behandelingen dat u vergoedt krijgt is per zorgverzekeraar verschillend.
Informeer bij uw zorgverzekeraar naar specifieke informatie omtrent het aantal vergoedingen, dit kan per zorgverzekering en aanvullend pakket verschillen.
Let op: vraag specifiek naar “oefentherapie Cesar”.

Afspraak afzeggen
Wanneer u de afspraak niet kunt nakomen, dient u 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen. Dit kan telefonisch, per e-mail of het contactformulier. Er is een antwoordapparaat aanwezig in de praktijk zodat u (in het weekend) een bericht kunt achterlaten.
Indien de afmelding niet tijdig is gemeld of als u de afspraak vergeten bent, wordt het verzuimtarief in rekening gebracht. Het verzuimtarief is 70% van het standaard tarief. Dit bedrag dient u zelf aan ons te voldoen en wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Privacyverklaring
Download hier onze privacy verklaring.

Klachtenloket Paramedici
Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici.  De praktijk is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling Paramedici. Hieronder kunt u het klachtenformulier downloaden.

%d bloggers liken dit: