Praktijk informatie

Tarieven
-Individuele behandeling oefentherapie Cesar: €35,-                    
-Behandeling aan huis: €50,-                                                          
-Screening Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO): €15,00
-Intake en onderzoek na screening: €35,-
-Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek inc. rapportage: €50,-

Vergoedingen door zorgverzekering
Basisverzekering
Oefentherapie Cesar wordt vergoed vanuit de basis verzekering indien:
– De patiënt een chronische indicatie heeft (aandoeningen die vermeldt staan op de chronische lijst).
– De patiënt tussen de 0 en 18 jaar oud is. Hier valt reguliere oefentherapie Cesar, kinder-slaapoefentherapie en kinderoefentherapie.

Aanvullende verzekering
Oefentherapie Cesar wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Hier valt individuele slaapoefentherapie ook onder. Het aantal behandelingen dat u vergoedt krijgt is per zorgverzekeraar verschillend.
Informeer bij uw zorgverzekeraar naar specifieke informatie omtrent het aantal vergoedingen, dit kan per zorgverzekering en aanvullend pakket verschillen.
Let op: vraag specifiek naar “oefentherapie Cesar”.

Afspraak afzeggen
Wanneer u de afspraak niet kunt nakomen, dient u 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen. Dit kan telefonisch of per e-mail. Er is een antwoordapparaat aanwezig in de praktijk zodat u (in het weekend) een bericht kunt achterlaten.
Indien de afmelding niet tijdig is gemeld of als u de afspraak vergeten bent, wordt het verzuimtarief in rekening gebracht. Het verzuimtarief is 70% van het standaard tarief. Dit bedrag dient u zelf aan ons te voldoen en wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Privacyverklaring
Download hier onze privacy verklaring.

Klachtenloket Paramedici
Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici.  De praktijk is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling Paramedici en daarvoor gelden de volgende procedures.

De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten en geschillenregeling Paramedici, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website www.klachtenloketparamedici.nl vindt u nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure.

Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen. Voor vragen of meer informatie: info@klachtenloketparamedici.nl of telefonisch 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgverleners om per 1 januari 2017 aangesloten te zijn bij een klachten en, geschilleninstantie. De praktijk is aangesloten bij beroepsvereniging VvOCM en het Kwaliteitsregister Paramedici en voldoet hiermee aan de eisen van de Wkkgz.

%d bloggers liken dit: