Slaapoefentherapie

Heeft u moeite met inslapen, doorslapen of bent u te vroeg wakker? Voelt u zich niet uitgerust bij opstaan, bent u overdag vermoeid of hebt concentratie problemen door slaaptekort? Slaapproblemen kunnen leiden tot lichamelijke en geestelijke klachten, maar andersom ook. Vaak ontstaat er een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is.

De slaapoefentherapeut helpt u van uw slaapprobleem af!

Goed slapen levert je meer energie, concentratie, veerkracht, gezondheid, herstel, voldoening, positieve instelling, structuur en nog veel meer op!

De oefentherapeut benadert uw (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en in standhoudende factoren van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost*.

Tijdens de behandeling is er aandacht voor:

  • Inzichten hoe uw klachten samenhangen met het slaapprobleem.
  • Slaapeducatie
  • Tips en adviezen over dagindeling (een rustige dag geeft ook een rustige nacht)
  • Opslomen
  • Slaaphygiëne
  • Slaap- en ontspanningsoefeningen
  • Gedachten en emoties die bij slaapproblemen een rol kunnen spelen worden besproken via de cognitieve gedragsmatige therapie (volgens J. Beck).

Wilt u graag hulp bij uw slaapprobleem? Meldt u dan aan bij oefentherapie Cesar Amsterdam!

*Deze informatie komt gedeeltelijk van www.slaapoefentherapie.nl. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

%d bloggers liken dit: